Petr Poláček – sádrokartony

OSVČ Petr Poláček, prováděl pro klienta sádrokartonové konstrukce. Přestavba kanceláří na Praze 1. Byl to dodavatel přes Ceníky řemesel.

Práce byly prováděny neodborně, k pracím najímal dělníky, kteří neměli odbornou způsobilost, klientovi způsobil velké škody. Klient musel na zakázku najmout jinou odbornou firmu, aby byla zakázka vůbec dokončena. Hlavní závady díla  :

  1. nedodržení  technologických postupů pro provádění sádrokartonových konstrukcí
  2. neinstalovali parotěsnou fólii, detaily parotěsné folie nesprávně
  3. nedodržení dohodnutých termínů
  4. nedokončení zakázky

 

…pro ochranu Vašich investic