služby / services

STANISLAV PÝCHA

AUTORIZOVANÝ TECHNIK pro POZEMNÍ STAVBY

TECHNICIAN ENGINEER for  LAND BUILDINGS

GSM : +420 604 453 025

stanislav.pycha@dozorystaveb.eu

 • Technické dozory staveb (investora) – TDI
 • Projekční činnost
 • Kontrolní prohlídky novostaveb
 • Kontrolní prohlídky přestaveb
 • Kontroly dokladové části realizace
 • Koordinace kontrol a zkoušek
 • Koordinace stavebních dodávek
 • Vyhotovování a vohodnocování harmonogramu výstavby
 • Zajištění autorizovaného dozoru stavby
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • vyřizování dotací z programu „Nová zelená úsporám“

 • Technical buildings supervision (for client)
 • Project engineering
 • New building inspections
 • Reconstruction inspections
 • Inspection of building realization documents
 • Coordination of tests and controls
 • Coordination of building supplies
 • Building progress charts
 • Ensuring of authorized supervision
 • Intevrention of business transactions and services

1 komentář u „služby / services“

Napsat komentář

…pro ochranu Vašich investic