ceník / prices

SAZBA – ceny jsou bez DPH
Název činnosti CCD do 0,5mil.Kč CCD od 0,5-1mil.Kč CCD 1-2mil.Kč CCD 2-5mil.Kč CCD 5-10mil.Kč CCD 10-25mil.Kč CCD 25mil. a více
Technický dozor investora (objednatele) 25 000 Kc + 6% CCD 50 000 Kc + 4% CCD 80 000 Kc + 4% CCD 150 000 Kc + 3,5% CCD 240 000 Kc + 2,5% CCD 350 000 Kc + 2% CCD dle individuální dohody
Stavbyvedoucí (koordinace a dozor) v současné době nenabízím v současné době nenabízím v současné době nenabízím v současné době nenabízím v současné době nenabízím 600 000 Kč + 5% z CCD dle individuální dohody
CCD – celková cena díla

Náplň práce a popis činností:

Technický dozor investora(objednatele)

 • kontrola stavebního deníku zhotovitele
 • kontrola dodržování BOZP a PO na staveništích
 • kontrola kvality provádených prací a používaného materiálu zhotovitelem
 • porízení fotodokumentace z kontrol
 • pořízení zápisu z kontrol
 • koordinace projektu se stavbou
 • koordinace zkoušek, průzkumu a kontrol stavby a stavebních konstrukcí
 • kompletace dokladové části pro kolaudaci, kontrola predaných dokladu zhotovitelem

Stavbyvedoucí

 • vedení stavebního deníku
 • zajištení a uspořádání zařízení stavenište
 • zajištení dodržování BOZP a PO na staveništích
 • zodpovědnost za kvalitu prováděných prací a použitého materiálu
 • pořízení fotodokumentace z procesu výstavby
 • koordinace a komunikace s technickým dozorem investora popřípade s investorem stavby
 • zajištení kontrol a zkoušek průzkumu a kontrol stavby a stavebních konstrukcí
 • příprava dokladové části pro kolaudaci

Hodinová sazba

1200 Kč bez DPH

Kontrolní prohlídka novostavby – byt do 100m2

7 500 Kč bez DPH

Kontrolní prohlídka novostavby – byt od 100m2 do 200m2

12 500 Kč bez DPH

Kontrolní prohlídka novostavby – dům do 350m2

17 500 Kč bez DPH

Kontrolní prohlídka novostavby – dům nad 350m2 do 500m2

23 500 Kč bez DPH

Kontrola dokladové části realizace pro byt a dům do 350m2

8 000 Kč bez DPH

Kontrola dokl. části realizace pro dům nad 350m2 do 500m2

12 000 Kč bez DPH

Náklady na dopravu

800 Kč / započatá hod bez DPH + 15 Kč / km bez DPH

 

Napsat komentář

…pro ochranu Vašich investic