kontakt / contact


Stanislav PÝCHA
AUTORIZOVANÝ TECHNIK/TECHNICIAN ENGINEER CONSTRUCTION OF LAND BUILDINGS

mob.: +420 604 453 025
E-mail : stanislav.pycha@dozorystaveb.eu

Živnostenské oprávnení podle zákona c. 455/1991 Sb. – Provádení staveb, jejich zmen a odstranování, zprostredkování obchodu a služeb, úspešne absolvována zkouška autorizace v oboru pozemní stavby podle zákona c. 360/1992 Sb


Trade certificate by law no. 455/1991 Sb. – Construction of buildings, their changes and removal, intervention of business transactions and services, succesfully passed exam authorization for land buildings by law no. 360/1992 Sb.

Napsat komentář

…pro ochranu Vašich investic