YPERION BEAUTY s.r.o.

Firma provádí absolutně amatérské práce, nerespektuje základní elementární pravidla dobrého stavění. Najímají si neodborné cizojazyčné dělníky, které na místě stavby ani nekoordinují a nekontrolují. Nemají základní znalosti.

Jeden z příkladů – podbití střechy mělo být provedeno z palubek sibiřského modřínu, namísto toho použili OSB desky a na místě to obhajovali, že v nich jsou třísky sibiřského modřínu, možná k smíchu, ale pro klienta, který jim uhradil zálohu je to tragédie.

Betonové plovoucí podlahy prováděli z konstrukčního betonu, který si nechali přivést zavlhlý na stavbu po 4m3 a potom jej míchali další dva dny !!! Výsledek byl otřesný. ( zpracovatelnost takto dovezeného betonu je max. 2hodiny ) Konstrukční beton s kamenivem větší frakce potom není dost možné uhladit a urovnat, vznikají velké křivosti.

…pro ochranu Vašich investic