Merkucio s.r.o. – problémový minideveloper

Merkucio s.r.o., minideveloper z Plzeňska, který se soustředí na výstavbu domů ( dřevostaveb) v lokalitě Vysoký Újezd u Berouna.

Dodavatel společnost Merkucio s.r.o., společnost Lucern dřevostavby s.r.o. a její poddodavatelé ohrožují zdraví a život obyvatel Vysokého Újezdu. Na fotografiích níže je důsledek jejich jednání. I přes předešlé výzvy k dodržování BOZP, těchto výzev nedbali a konali dále v rozporu s právním řádem a pokynů příslušných státních orgánů, která mají zajistit ochranu života a zdraví jejich sousedů.

Pád lešení 22.12.2020 na pozemek, garáž a auto – bylo velkým štěstím, že nedošlo k újmě na zdraví a nebo životě.

Po havárii lešení, bylo lešení  znovu postaveno z přilehlé strany fasády od které jim lešení spadlo. Lešení bylo postaveno stejně neodborně a hrozilo opět jeho zřícení. Výzev k odstranění vadně provedeného lešení nebylo dbáno ani na pokyn příslušného státního orgánů, práce z tohoto lešení byla nejdříve dokončena a až potom demontována. A to ačkoliv jsem s příslušnými společnostmi mluvil z titulu autorizované osoby v oboru pozemních staveb, kdy jsem je upozornil na vadné zakotvení lešení, nadále deformované díly lešení a nestabilní podloží a tedy bezprostřední ohrožení života pracovníků a sousedů stavby.

Opět vadně postavené lešení 23.12.2020 – Merkucio s.r.o. nedbal výzev autorizované osoby, ale ani výzev stavebního úřadu k odstranění tohoto lešení.

…pro ochranu Vašich investic