LUCERN DŘEVOSTAVBY S.R.O. / MERKUCIO S.R.O.

 LUCERN DŘEVOSTAVBY S.R.O. / MERKUCIO s.r.o. 

Mini developer dřevostaveb ve Vysokém Újezdu u Berouna MERKUCIO s.r.o., pro kterého pracuje stavební společnost LUCERN DŘEVOSTAVBY s.r.o. a  jejich poddodavatelé.

Dřevostavba má několik výhod, ale mnoho nevýhod. Jedna z hlavních nevýhod je, že do dřevostavby nesmí v průběhu její výstavby zásadním způsobem zatéct. Níže uvádím příklad toho co by stát nemělo !!! Stavebník zde neprojevil ani snahu dřevostavbu nějakým způsobem zakrýt a ochránit tak nasákavé dřevěné konstrukce od namočení. Do těchto dřevostaveb zateklo v průběhu jejich výstavby nejednou a je zde tedy celkem jistý předpoklad vzniku plísní v konstrukcích ( i s ohledem na krátkou dobu otevřených konstrukcí – cca 1-2 měsíce ). Obvodový plášť těchto dřevostaveb je totiž konstruovaný celkem neprodyšně – představte si skladbu z interiéru : kdy máte SDK/parotěs/tepelnou izolaci, a namočené konstrukční prvky/OSB desky s kontaktním zateplovacím systém, který vytvoří další neprodyšnou vrstvu. V podstatě v těchto konstrukcích vlhkost zavřete bez možnosti je v budoucnu odvětrat a nebo vysušit. V konstrukcích potom vznikají plísně. V plesnivém domě žít nechcete, hrozí zde častá respirační onemocnění a celkově poškozené zdraví.

Z textu výše jasně vyplívá, že je zde vysoké riziko vzniku plísní, není zde jisté konstatování vzniklých plísní, k tomuto nejsou zajištěny důkazy. 

Pro minimalizaci rizik vzniku plísní musíte zajistit dřevostavbu proti dešti !!! hlavně v procesu výstavby a otevřených konstrukcí.   

Z pozice osoby autorizované v oboru pozemní stavby tedy nedoporučuji koupi těchto dřevostaveb ale ani jiných podobně konstruovaných dřevostaveb.

Stavebník ( developer, minideveloper), ve většině případů postupuje pouze s ohledem na zisk, není zde řádná stavební kultura, v požárně-bezpečnostních řešeních jsou zásadní chyby, které jsou přehlíženy a na některých stavbách ani nejsou řešeny.

POKUD SE ROZHODNETE PRO DŘEVOSTAVBU, NAJMĚTE SI PROTO OBJEKTIVNÍ STAVEBNÍ DOZOR.

…pro ochranu Vašich investic